Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky smlouvy o ubytování

Pura Hotels GmbH, 01814 Bad Schandau / Krippen

1. K uzavření smlouvy o ubytování dochází v okamžiku, kdy je rezervace pokoje potvrzena, nebo, pokud toto z časových důvodů již není možné, v okamžiku, kdy je hostům pokoj zpřístupněn.

2. Uzavření smlouvy o ubytování hostů zavazuje smluvní strany k plnění smlouvy bez ohledu na dobu trvání smlouvy.

3. V případě, že smluvní nebo obvyklé služby nebudou využity, je host povinen zaplatit dohodnutou nebo obvyklou cenu, sníženou o výdaje ušetřené hoteliérem, které činí 20% ceny ubytování se snídaní.

4. Hoteliér má právo v dobré víře, pokud je to možné, znovu přidělit nevyužité pokoje, aby se předešlo výpadkům. Dokud není pokoj nově přiřazen jinak, musí host po dobu trvání smlouvy zaplatit částku vypočítanou v souladu s bodem 3.

5. Pokud není dohodnuto jinak, pro zrušení rezervace ubytování platí následující storno podmínky: Zdarma až 7 dní před datem příjezdu, poté platí bod 3 (skupiny 45 dní).

6. Není-li dohodnuto jinak, je pokoj k dispozici hostovi od 16:00 v den příjezdu a do 10:00 v den odjezdu.

7. Rezervované pokoje je nutné obsadit nejpozději do 18:00 v den příjezdu, pokud nebyl výslovně dohodnut pozdější čas příjezdu. Poté může hotel pokojem nadále disponovat.

8. Výlučným místem soudní příslušnosti je Pirna.

 

Datenschutzeinstellungen

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten nur zu den in unserer Datenschutzerklärung genannten Zwecken. Neben der Verarbeitung technisch notwendiger Informationen, um die Webseite korrekt auszuliefern, verwenden wir auch folgende Cookies bzw. den lokalen Speicher Ihres Browsers im Rahmen Ihrer Einwilligung.

Goolge Maps wird benötigt um einige Informationen für Sie darzustellen - unter anderem den Punkt Anfahrt.

Google Analytics benutzen wir, um die Seitenbesuche und das Verhalten der Besucher auf unserer Internetseite zu analysieren. Wir empfehlen Ihnen, Analytics zu aktivieren, um Ihnen auch in Zukunft ein bestmögliches Online-Angebot bieten zu können.

Youtube benutzen wir, um Videos auf unserer Seite einzubinden.

Goolge Maps wird benötigt um einige Informationen für Sie darzustellen - unter anderem den Punkt Anfahrt.

Google Analytics benutzen wir, um die Seitenbesuche und das Verhalten der Besucher auf unserer Internetseite zu analysieren. Wir empfehlen Ihnen, Analytics zu aktivieren, um Ihnen auch in Zukunft ein bestmögliches Online-Angebot bieten zu können.

Youtube benutzen wir, um Videos auf unserer Seite einzubinden.